TEAMBUILDING

Glädje och tillit – på ett nytt, kul och utmanande sätt!

MÅLET MED DAGEN

Målet med dagen är att ni ska känna väldigt mycket glädje, att ni har vågat utmana er själva och gruppen,
att ni får vara kreativa tillsammans och att ni känner tillit till er själva och till era kollegor.
I dagens samhälle behöver vi hela tiden prestera för att hänga med i marknaden.
Kärnan i det är att kunna samarbeta och det är det vi övar på under dagen.
Ni gör något kul, nytt och utmanande. Alla är en bit i ett pussel där alla bitarna behövs.
SAMARBETE

Ni kommer att träna samarbete som stärker relationerna mellan er kollegor och det skapar en samhörighet samtidigt som ni skrattar tillsammans. Har ni lagat en raserad bro tidigare?

LYSSNA OCH HJÄLPA

I ”leken” behöver ni lyssna på varandra, hjälpa varandra, komma med idéer, reflektera och diskutera över er grupps insatser samt träna ledarskap. Är ni bra på att memorera vägen?

STÄRKA RELATIONER OCH TILLIT

Kärnan i allt vi gör idag är samarbete, komma nära varandra på ett sätt som ni kanske inte gör på jobbet. Locka fram skratt! Det stärker relationerna och skapar en samhörighet. Träna tillit till sin egen förmåga och till sina kollegors.

PROVA OLIKA ROLLER

Under dagen får man även träna sig i olika roller. Ni kommer att få arbeta med olika roller så som ledare, observerare, peppare och materialexpert. Efter varje station diskuterar ni hur det gick och ger varandra/gruppen konkret och positiv kritik. Dessa roller byts vid varje station så när dagen är slut har ni provat alla.

VARFÖR HAR JAG DETTA UPPLÄGGET?

Många gånger har man sin ”roll” och den hänger i. Om jag är en person som alltid tar ledarrollen så kanske min kollega som är lite mer tillbakadragen aldrig får chansen för jag tar den automatiskt. Hen kanske sitter på fantastiska egenskaper som aldrig får visa sig för att jag bara tar mig fram. Eller så kanske man absolut inte vill ha den rollen men då gäller det att utmana sig själv att våga.

Lika så att vara observerare och få se hur gruppen agerar i olika situationer. Att sedan berätta för de andra på ett konkret och utvecklande sätt gör att du växer själv och din grupp går in i nästa arbetsuppgift med mer kunskap och styrka.

Dessa ingredienserna höjer motivationen och ni kommer att prestera bättre på arbetet.

FAKTA

Jag erbjuder en underhållande och utmanande teambuilding där alla i gruppen behövs för att lyckas. Vi är utomhus under hela dagen för att stimulera så många sinnen som möjligt. Uppdragen innehåller fysisk aktivitet, klurigheter, utmaningar, olika roller, närkontakt, tillit till sig själv och till varandra samt ger massa skratt.

Min bas är i Falkenberg men jag kommer gärna till er om det finns tillgång till grönområde.

TIDSÅTGÅNG: 7 timmar med en timmas lunch.

KLÄDER: Dagen kräver kläder efter väder och bra skor, typ gymnastikskor, kängor.

MAT: Förmiddagsfika och lunch ingår.

KONTAKTA MIG FÖR ETT FÖRSLAG