UTOMHUSPEDAGOGIK

Här är alla barn vinnare!

ALLA KAN UTVECKLAS OCH KÄNNA GLÄDJE!

Vi människor lär in på olika sätt och det är viktigt att erbjuda olika inlärningsmetoder,
som ligger i linje med skolverket. Utomhuspedagogiken får fler barn aktiva
och det ligger i linje med regeringens uppmaning om att få mer aktiva barn.

ALLA ÄMNEN ÄR MÖJLIGA

När man arbetar med utomhuspedagogik så är det inte bara NO man får in. Alla ämnen är möjliga, det är den vuxnes fantasi och kreativitet som får blomma utifrån läroplanen.

Har ni arbetat med ordklasserna på stadens torg?

ALLA BARN ÄR VINNARE

Genom detta arbetssätt i olika lärmiljöer utomhus, kan barnen nå målen på ett lustfyllt och inspirerande vis, där ALLA barn är vinnare. Det sociala samspelet barnen emellan leder till att de på ett fantastiskt sätt kan lära sig ta ansvar, visa respekt, tilltro och empati för varandra.

Vill ni spela upp vattnets kretslopp som en teater ute i skogen?

KUNSKAPER GENOM PRAKTISKT ARBETE

För många barn är det lättare att ta in kunskaper genom praktiskt arbete. Utomhuspedagogiken gör att alla kan utvecklas och känna glädje över att de KAN och DUGER.
Jag har med egna ögon år efter år fått se barn med svårigheter och myror i brallan som får briljera på detta inlärningssätt!!

Har ni gjort ”springskyttestafett” med återvinningsmaterial?

VI MÅSTE BÖRJA MED BARNEN

Världens länder har antagit en agenda till år 2030 om de globala målen. Väldigt många områden kan vi lägga i utomhuspedagogiken i skolan. I dagens samhälle måste vi börja med barnen som är vår framtid! Och jag tror att barnen är experterna till att påverka sina föräldrar.

MINA TJÄNSTER

FÖRELÄSNING

 Jag kan komma och föreläsa för er. Tid 1 ½ timma

STUDIEDAG

 Jag är med er på en studiedag där jag föreläser och vi gör olika ämnesaktiviteter utomhus. Innan studiedagen beskriver ni vad ni önskar för tips så lägger jag upp dagen efter det. Tid efter överenskommelse

KONSULT

Jag erbjuder även mentorskap. Vi startar upp med föreläsning eller en studiedag. Sedan lägger vi upp ett visst antal träffar där jag träffar er i personalen och ni får berätta hur det går och vilka svårigheter ni stöter på. Jag följer med er ut tillsammans med klassen.
Vi syr ihop mentorskapet efter era önskemål.
GÖR DIN INTRESSEANMÄLAN!